Eestimaa on küll väike, kuid siinsed meri- ja jõeforellid on maailma mõistes metsikud, tugevad ja suured. Jõeforelli alammõõt allikajõgedes on 36 cm ja meriforelli alammõõt merre suubuvates jõgedes 50 cm. Mitmed head jõed voolavad nö džunglis ning on ümbritsetud soode ja märgaladega, need faktorid on aga abiks ülepüügi ja arvukate huviliste vastu. Hea uudisena on meie jõgedelt kadumas paisud ning tänu sellele on lõhilaste varu trend kiires kasvutempos.
Lendõngega saab püüda ka kõiki teisi röövkalu, kõige adrenaliinirohkem on kindlasti lõhepüük.